REGULAMIN PROMOCJI „-30% na wszystko z kodem SANTA”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „-30% na wszystko z kodem SANTA” jest firma „Rough Radical” Krzysztof Królikowski, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Wigury 4, 95-035 Ozorków

2. Promocja  „-30% na wszystko z kodem SANTA” obowiązuje od dnia 05.12.2023 od godz. 00:01 do 10.12.2023 do godziny 23:59 z zastrzeżeniem punktu 1. w „Warunki i zasady skorzystania z promocji.

3. Oferta obowiązuje w sklepie internetowym Rough Radical działającym w domenie www.roughradical.com.pl

4. Rabat 30% liczony jest od podstawowej ceny towaru w sklepie i obejmuje produkty w koszyku. Dotyczy również produktów przecenionych.

6. Promocja  „-30% na wszystko z kodem SANTA” nie łączy się z innymi promocjami.

7. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

Warunki i zasady skorzystania z promocji

1. Czas trwania oferty obejmuje okres od dnia 05.12.2023 od godz. 00:01 do 10.12.2023 do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu i wpisze w koszyku zakupowym kod SANTA

3. Udzielony rabat z tytułu Promocji„-30% na wszystko z kodem SANTA”

nie łączy się z innymi promocjami, jakie mogą być udzielane w sklepie Rough Radical. W przypadku osób, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, naliczona zostanie korzystniejsza oferta promocyjna. W przypadku, gdy produkt dodany do koszyka posiada wyższą zniżkę niż procent rabatu wynikający z promocji „-30% na wszystko z kodem SANTA” kod SANTA nie zostanie naliczony i pozostawiona zostanie korzystniejsza cena. Inne rabaty nie obowiązują w przypadku zakupu w ww. promocji.

4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.

5. W przypadku chęci zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji „-30% na wszystko z kodem SANTA” jest on możliwy z zachowaniem postanowień Regulaminu Zwrotów i Reklamacji dostępnego na stronie sklepu: https://roughradical.com.pl/ W przypadku zwrotu produktu, na zakup którego został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep Rough Radical zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt. Możliwa jest wymiana produktu zakupionego w ramach tej Oferty zgodnie z Regulaminem Zwrotów i Reklamacji.

Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego: https://roughradical.com.pl/pl/content/-regulamin-promocji-30-na-wszystko-z-kodem-santa 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem https://roughradical.com.pl/

3. Biorąc udział w Ofercie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Oferty określone w regulaminie.

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.