REGULAMIN PROMOCJI „2x legginsy + biustonosz DIAMOND Seamless GRATIS”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „2x legginsy + biustonosz DIAMOND Seamless GRATIS” jest firma „Rough Radical” Krzysztof Królikowski, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem ul. Wigury 4, 95-035 Ozorków

2. Promocja „2x legginsy + biustonosz DIAMOND Seamless GRATIS” obowiązuje od dnia 23.05.2022 do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 1. w „Warunki i zasady skorzystania z promocji.

3. Oferta obowiązuje w sklepie internetowym Rough Radical działającym w domenie www.roughradical.com.pl do wyczerpania zapasów.

4. Oferta obowiązuje tylko przy zakupie legginsów damskich ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://roughradical.com.pl/45-legginsy-sportowe

5. Rabat 100% na biustonosz bezszwowy DIAMOND Seamless liczony jest od aktualnej ceny towaru w sklepie. Dotyczy również produktów przecenionych.

6. Promocja „2x legginsy + biustonosz DIAMOND Seamless GRATIS” nie łączy się z innymi promocjami.

7. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

Warunki i zasady skorzystania z promocji

1. Czas trwania oferty obejmuje okres od dnia 23.05.2022 do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu minimum 2 par legginsów damskich marki Rough Radical wybranych z kategorii “LEGGINSY” dostępnej na sklepie, ma możliwość otrzymania prezentu - biustonosza DIAMOND Seamless GRATIS https://roughradical.com.pl/jxsearch?search_categories=58&search_query=diamond&jx_submit_search=

Aby rabat został naliczony, zakup ten musi zostać wykonany jednorazowo, podczas jednego zamówienia – dodając wymagane dla promocji produkty do koszyka zakupowego i wpisując kod “DIAMOND”.

3. Udzielony rabat z tytułu Promocji „2x legginsy + biustonosz DIAMOND Seamless GRATIS”

nie łączy się z innymi promocjami, jakie mogą być udzielane w sklepie Rough Radical. W przypadku osób, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, naliczona zostanie korzystniejsza oferta promocyjna. Inne rabaty nie obowiązują w przypadku zakupu w ww. promocji.

4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.

5. W przypadku chęci zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji „2x legginsy + biustonosz DIAMOND Seamless GRATIS” klient zobowiązany jest zwrócić również produkt, na który przyznany został rabat. Sklep Rough Radical dopuszcza możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Zwrotów i Reklamacji dostępnego na stronie sklepu: https://roughradical.com.pl/ W przypadku zwrotu produktu, na zakup którego został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep Rough Radical zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt. Możliwa jest wymiana produktu zakupionego w ramach tej Oferty zgodnie z Regulaminem Zwrotów i Reklamacji.

Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego https://roughradical.com.pl/

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem https://roughradical.com.pl/

3. Biorąc udział w Ofercie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Oferty określone w regulaminie.

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.